Så kunde Madonnas lastbil och turisttåget krascha

Sakskadorna i tisdagens E6-krasch med Madonnas långtradare fick direkt mer plats på nätet än en bussolycka med tio dödade. Senare gavs ledtrådar för kraschen på E6 – med paralleller till olyckan med turisttåget samma dag.

Att tvärbromsa ett semitrailerekipage kan få det till en “fällkniv”, som här:

Fortsätt läsa “Så kunde Madonnas lastbil och turisttåget krascha”

26 dödliga krascher: Var alla OLYCKOR?

Artiklar om hur enskilda människor dödas i trafiken berör oss mer än den onyanserade statistiken. Detaljer i massmedia kan lyfta fram lömska fenomen och faror, som inte alla känner till – exempelvis hur gaspedalen kan fastna (30/6: GP, 4/7: AB DN GP).

Regnvarningen från SMHI (DN, GP) aktualiserar ett annat problem, som illustrerades av ett foto i Expressen. Den kraschade bilen ser där ut att ha bättre däck fram än bak och kan ha råkat ut för vattenplaning enbart på bakhjulen.

Fortsätt läsa “26 dödliga krascher: Var alla OLYCKOR?”

50 dödsolyckor: Orsaksanalys via media

Artiklar om hur enskilda människor dödas i trafiken berör oss mer än den onyanserade statistiken. Även om fakta är ofullständiga, så kan detaljer i massmedia avslöja lömska fenomen och faror, som få känner till.

Sådana haveridynamiska problem saknas i det offentliga samtalet om olycks- och skadeorsaker.

Flygfoto över kurvan där motorcyklist blev överkörd av mötande personbil.
Spåren på flygfotot visar att flertalet förare ‘rätar ut’ vägen från den föregående vänsterkurvan (norr om bilden) till högerkurvan, där Magnus C kom på sin mc – skymd av vegetation på kurvans insida. Motorcykelns läge kanske ger intrycket att Magnus ‘genade’ i sin vänsterkurva, men Magnus låg under bilen nära det östra diket (nederst på bilden). Se stop.se/utred/fall/mcmc/
Intryckning i bussfronten från påkörningen som dödade Magnus T på moped. Ett annat foto på däckspåren visar att det var fel på bussens frambromsar. Men det insåg inte utredarna, som gav Magnus T hela skulden för olyckan. Se min rekonstruktion på annan plats.

Det krävs dock kritiska analyser och nya hypoteser om effektiv prevention för att fördjupa förståelsen och hjälpa enskilda människor att undvika bli en siffra i statistiken. Annars leder inte heller massmedias enkla beskrivningar av krascher till att mönstren upptäcks.

Fortsätt läsa “50 dödsolyckor: Orsaksanalys via media”

Artiklar om 64 krascher till 22 maj

Massmedia ger enkla bilder av trafikolyckor och andra haverier under färd. De komplexa dynamiska fenomen som drev händelseförloppet förblir därför okända – oavsett om kraschen varit på väg, på järnväg, i luftfart eller till sjöss.

Ofta utses någon inblandad trafikant till syndabock. Men bristen på djupare analys kan också dölja mord och misshandel i  avsiktliga *krascher, som felaktigt antas vara olyckor.

Den här sidan av Bildrullens krascharkiv länkar i första hand till massmedia (namn inom parentes).
Om webb-TV finns i någon artikel märks kraschen med röd text.

Fortsätt läsa “Artiklar om 64 krascher till 22 maj”

Artiklar om krascher 1april – 5maj

Med de här länkade referaten skapar massmedia en enkel bild av komplexa haverier på Väg, på Järnväg och i Luft- eller i Sjöfart. Därigenom är det lätt att förbise de haveridynamiska fenomen som har drivit händelseförloppet.

Då utses ofta någon inblandad trafikant till syndabock. Men bristen på djupare analys kan också dölja mord och misshandel i  avsiktliga *krascher, som felaktigt antas vara olyckor.

Krascharkivet länkar till massmedia (namn inom parentes).

Några länkar går också till egna referat på bildrullen.se med haverianalyserolycksbeskrivningar och rekonstruktioner av haveriförloppet. Kraschen i Norge 1 april filmades:

Se länkarna vid datumen 29, 15 och 1 april nedan.

Fortsätt läsa “Artiklar om krascher 1april – 5maj”

Polisens potential glömd? Sju tips till olycksutredare

När en trafikolycka nyligen har inträffat glömmer man lätt att säkra spår och dokumentera positioner. Sådana observationer kan sedan bidra till att förklara händelseförloppet och ge polisen en pedagogisk hjälpande roll i stället för den repressiva, som nu aviseras för E20.

Ursprungligen skrevs detta efter en specifik dödsolycka som rapporterades av TT via DN.
Det blev som en flash-back när jag nu, några veckor senare, ser ännu en lakonisk TT-notis i DN om en dödsolycka – bredvid artikeln om farorna på E20. Där ska fartgränsen sänkas i stället för att bygga om till motorväg:
Ingen motorväg på E20 (SVT, GP)
Få körfält men fler poliser (GP-blogg)

För att höja säkerheten på E20 får polisen inte mer specifika uppgifter än att övervaka den sänkta fartgränsen. Då har man ändå – under de senaste åren (2003-2011 enligt GP) – haft 20 dödsolyckor och 47 allvarliga olyckor att lära sig av och precisera vad som gör farten farlig. Trafikfällor finns ju faktiskt

Så låt mig ge några enkla tips för faktainsamlingen på olycksplatser:

När skadade tagits om hand men trafikstörningen fortfarande är akut kan videofilmning med intalade “anteckningar” vara det enda möjliga alternativet jämfört med stillbilder och skriftlig dokumentation.

Följande checklistor avser singelolyckor, där inga större trafikhindrande föremål finns kvar på vägbanan efter räddningsarbetet.

  1. Dokumentera växelläget i bilen, om den är manuellt växlad.
  2. Filma och fotografera alla däckspår på vägbanan så tidigt som möjligt. Detsamma gäller eventuella föremål och glassplitter från fordonet.
    Märk med färg på flera punkter, så att däckspåren från fordonets olika hjul senare kan skiljas från varandra och deras kurvatur mätas in.
  3. Skydda bilen, dess utrustning och last från stöld och åverkan.
    Polisen bör spärra av platsen, tills nästa moment är avklarat.

Efter det mest akuta undersökningsskedet:

Fortsätt läsa “Polisens potential glömd? Sju tips till olycksutredare”