Om

Revidering av mina webbplatser pågår –  med stöd av litteratur och kunniga kolleger.

Efter att ha jämfört och prövat några olika Content Management Systems (CMS) började jag under 2011-2012 att bygga upp bildrullen.se inom ramarna för WordPress CMS.

Utifrån en ny målprecisering väljer jag här ut och uppdaterar innehåll från webbplatserna stop.se och veta.se.Lennart Strandberg med mer lycka än olycka i tankarna

Du ombeds vänligen ha överseende med ogiltiga länkar och ålderdomlig design på en del av mina egna gamla sidor som jag här hänvisar och länkar till. Flera av dem skapade jag på 1990-talet med primitiv HTML-knackning.

Kontaktinformationen på stop.se/lennarts/ är nog ändå bäst än så länge – åtminstone i fråga om utförlighet.

Nyhetsartiklar blir det periodvis glest med.
Det försöker jag kompensera @StopSe och i Bildrullens twitterflöde.
De senaste nyheterna därifrån finns här i högerkolumnen.