Så funkar det

Här förklaras olika fenomen som är av betydelse för olycks- och skadeförlopp.

Ambitionen är att det ska vara begripligt men ändå med vetenskapligt vedertagna beskrivningsmodeller och korrekta benämningar på fysikaliska storheter. Exempelvis syftar orden kraft, tryck och energi på motsvarande storheter i fysiken – även om de i trafiksammanhang ibland betecknar något annat.

När man pratar om “levande kraft” i trafiken avses ofta fysikens rörelseenergi.
Vägtrafikens “axeltryck” anges i kilogram eller ton, som i fysiken är enheter för massa (vikt).
Tryck definieras i fysiken som kraft per ytenhet.

Utan sådana distinktioner blir det omöjligt att generalisera på ett korrekt sätt.
Livshotande missförstånd kan då uppstå på olika nivåer.