Sidsuget som skadade både Titanic och Costa Concordia

I full fart revs skrovets sida upp både på Titanic 1912 och på Costa Concordia 2012. Sådana skador förvärras av ett sugfenomen, välkänt för skeppare som seglar i trånga farleder.

Kanske har det glömts bort i utbildningen för lyxkryssare till havs?

Den frågan var aktuell efter haveriet 13 januari i år med den italienska lyxkryssaren Costa Concordia. Nu dyker den upp igen i samband med 100-årsminnet av Titanics första och sista resa, exempelvis i SVT-Rapport.
Repeterad 2013-07-08: Och ännu en gång inför rättegången enligt NyT.

Årets haveri och sugfenomenet beskrivs via länkar här och på Newsmill:

Hatet mot kaptenen döljer systemfel till sjöss

Fortsätt läsa “Sidsuget som skadade både Titanic och Costa Concordia”

Bank effect on both Titanic and Costa Concordia?

– Crash reconstruction in English follows after intro in Swedish –

Olyckor har alltid flera orsaker. Men ett och samma fenomen från fysiken kan ha varit avgörande för de svåra skadorna både på Titanic 1912 och på Costa Concordia 2012.

Det beskriver jag nedan på engelska, eftersom jag inte har märkt av någon reaktion från farkostdynamisk expertis efter mina tidigare redogörelser på svenska. Se länkar till artiklarna i listan med etiketten Costa Concordia.

Däremot förekommer diverse spekulationer om andra orsaker, som förstås också kan ha bidragit. Men den optiska illusion, som Smithsonian beskriver enligt ett referat i DN, kan knappast ha haft någon betydelse för haveriet med Costa Concordia.

Eftersom både Titanic och Costa Concordia framfördes i hög fart nära is- respektive landmassor borde sugfenomenet uppmärksammas i utbildningen av ansvariga besättningar och trafikledare.

Problemet tycks vara välkänt för kaptener och styrmän på båtar i trånga farleder där hastigheten är låg men avstånden i sidled desto mindre. Men kanske har man hos de stora kryssningsrederierna inte tänkt på att de sugande sidkrafterna ökar kvadratiskt med hastigheten. Frågan är om det beaktas i det säkerhetsarbete, som beskrivs 30mars av DN.

Både Titanic och Costa Concordia uppges ha hållit nästan full fart vid sammanstötningen, trots att åtminstone Costa Concordia girade tvärt under storleksordningen en minut dessförinnan. Se rekonstruktionsbilden och vittnesuppgiften från Jan Mosander i den engelska texten nedan.

Same hazard behind Titanic and Costa Concordia disasters?

Both the 1912 Titanic and the 2012 Costa Concordia disasters may have been triggered by hydrodynamic suction forces. They will at least aggravate the damage and hull penetration in this type of lateral impact.

Nothing has been found, though, on this quite devious phenomenon in recent media interviews of various experts.

Fortsätt läsa “Bank effect on both Titanic and Costa Concordia?”

Så upptäcks fler risker om poliser forskar

Polisen ska fokusera på det man kan bäst. Men man når inte upp till sin potential i haveriutredning och trafikövervakning. Den nuvarande bristen på relevans äventyrar både polisens anseende och den enskildes trygghet.

Apropå ledaren i DN om Försvarets och Polisens “effektivitet” – oavsett relevans:
Svenska språket har bara ett ord, medan engelskan skiljer mellan effective och efficient.

Gamla strategier behöver ersättas och kompletteras med vetenskaplig hypotesbildning. Det ses här i olika perspektiv.

Polisen har utmärkta förutsättningar att lyfta skadepreventionen över den förlegade syn på olycksorsaker, som tycks dominera hos andra myndigheter.

Situationsbild från krockplats i Linköping. Polisen har möjlighet att – tillsammans med räddningstjänst och bärgare – säkra spår och samla in uppgifter om avvikelser från det normala i fordon, trafikantkompetens och trafikmiljö. Genom systematisk bearbetning av sådana data från hela landet med epidemiologiska metoder kan återkommande brister upptäckas – oavsett när och var de har förekommit.

Fortsätt läsa “Så upptäcks fler risker om poliser forskar”

TV: Kapten syndabock för systemfel

Anklagelserna mot kaptenen för den förlista lyxkryssaren Costa Concordia fortsätter nu med hänvisning till animationer och videoinspelningar från haveriet. Försummade säkerhetsåtgärder från utbildnings- och kontrollansvariga instanser kommer i skymundan.

TV-reportage en vecka efter haveriet (ABC News 20jan)

Skulden ligger tung över fartygets kapten
(NyTeknik 13feb) som även kritiserar jättekryssare

Italiensk kapten kvar i husarrest (DN 7feb)
TV: Ny realistisk animation av Costa Concordia
(Ny Teknik 9feb)
Video: Olyckskapten oberörd vid olyckan
(DN 11feb, text +kortad video. Först enbart italiensk text)

SvD och GP har likadan rubrik, men Svenskan länkar till The Telegraphs artikel Chaos on the Costa Concordia
… med engelsk videotext i ett klipp som fanns här 12 februari.

Den engelska videotexten förmedlar ett bättre intryck av kaptenen än vad många massmediala referat ger.

Fortsätt läsa “TV: Kapten syndabock för systemfel”

TV: Glömd naturlag bakom flera haverier

Grundstötningen med den italienska lyxkryssaren kan ha utlösts av ett fenomen, som tidigare haveriutredningar varnat för. Åtminstone förvärrades skadorna på Costa Concordia av de sugkrafter som uppstår vid hög fart nära grund.

Nature And News video ovan beskrivs sista resan för Costa Concordia.
58 sekunder in på videon visas skadan på skrovets sida. Klippblocket som slet upp skrovet tycks till slut ha lossnat från revet under vattenytan. Därefter går skrovet fritt och ingen påtaglig skada finns bakom klippblocket.
Här [PDF] finns grafer och foton för mer ingående studier.

Fortsätt läsa “TV: Glömd naturlag bakom flera haverier”