Call for TMA against Truck Terror

Heavy truck with rear mounted energy dissipating barrier.
Truck Mounted Attenuator, TMA. on a heavy truck with brakes applied on all wheels. TMA is required in Sweden at temporary road works to protect both road users and workers. Therefore, numerous TMA vehicles are available for hire and may be used to protect crowds against sick or evil drivers. Estimates indicate that a 24000 kg truck like this could have stopped the 12000 kg truck used in Stockholm on April 7 within a braking distance of less than 10 meters.

The April 7 terror attack in Stockholm became more dangerous due to roadblockers in the Drottninggatan street. A strike by a 12000kg truck at 70km/h may eject an unrestrained 1000kg concrete block at 100km/h.

Well anchored stationary devices may stop the truck chassis, but if the barrier is too stiff, truck parts will become separate projectiles threatening people downstreams, like in the video below.

Fortsätt läsa “Call for TMA against Truck Terror”

Volvo Driver Support Guide


Modern Volvo Cars offer great driving pleasure and safety with the Driver Support option. However, functions contained vary significantly between series and Model Years. Submit your questions for me to answer with free clarifying tables.

Driver Support Controls and Indicators in front of driver of a Volvo XC60 MY2015
Four active Driver Support functions in a Volvo XC60 MY2015. 1:BLIS, 2:ACC a) set speed b) leading vehicle speed c) actual speed, 3) time lag behind leading vehicle, 4:RSI. Text in upper right corner is in Swedish informing about the contents and its 23rd position in the Christmas Calendar of 2015. Separate photo (clicking on photo leads to post in Swedish)

The Driver Support option was introduced by Volvo in Model Year 2009 of the XC60 SUV. Since then, the DS package has been extended with new functions and improved performance varying between manufacturing weeks and model series.  Fortsätt läsa “Volvo Driver Support Guide”

Ignorant use of black box data prevents car safety development

Hazard detection and safety development is threatened by driver-blaming use of recorded pre-crash data from cars involved in accidents. Inhuman system properties remain undetected, if reconstructions focus on individual guilt.

The Nightly News video clip below and its transcript indicates a belief that “making cars safer” is a simple and reactive task to be carried out by “police and insurance companies” after accidents.

Nothing is said about multi-causal analyses and inter-disciplinary syntheses for proactive educational, technical and organizational improvements in the road traffic system.

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

The public and authority attitude to accident “causes” seems embarrasingly equal to that of witchcraft centuries ago. Safety-irrelevant but illegal or immoral deviations from normal behaviour are alleged to blame an individual for accidental damage, though it is unintentional by definition.

Thereby, complex interactions and unknown hazards in the biological, technical and social systems may remain unknown to strike other individuals in various future combinations.

Thanks, Scott Baker, for sharing the video
in the LinkedIn Group Accident Reconstruction.

Princess Diana killed by common police car manoeuvre?

Speeding and drunk driving does not automatically make you crash. A common police car following manoeuvre may better explain the directional deviation and crash killing the princess in August, 1997.

Video illustrating the PIT-manoeuvre used by the US Police to destabilize a car:
Further explanations in the (Swedish) post
Knuffen som stoppar bilmarodörer 
Republished referring to DN and Sky News August 17, 2013 and PDF report.

Vägbula farligt farthinder

Bromsa inte i gupp eller på vägbulor! Det gjorde polisen på motorcykeln i den här videon, som visar hur bakhjulet lättar. Då blir även bilar instabila.

Crash explanation in English:
Probably the driver applied (front) brakes hard on the bump – making the vehicle unstable in all three angular degrees-of-freedom: First Pitch, then Yaw, inducing Roll instability, too.

Troligen har föraren tvärbromsat (åtminstone framhjulet) på guppet.

Vurpan gav nog vägbulor även på föraren.

Polisens förare behöver öva nödbromsning och känna hur framflyttad belastning påverkar pitch-, roll- och girstabilitet (kursstabilitet).
Det gäller även för bilar: Fler videoklipp

🙂 Tack till Johan Granlund som upptäckte videoklippet och delade det på Facebook.
Johan har massor med fina tips även på LinkedIn och på Hakkapedia. Kanske kan vi i den ideella föreningen VETA få honom att dessutom medverka som skribent på veta.se

Bank effect on both Titanic and Costa Concordia?

– Crash reconstruction in English follows after intro in Swedish –

Olyckor har alltid flera orsaker. Men ett och samma fenomen från fysiken kan ha varit avgörande för de svåra skadorna både på Titanic 1912 och på Costa Concordia 2012.

Det beskriver jag nedan på engelska, eftersom jag inte har märkt av någon reaktion från farkostdynamisk expertis efter mina tidigare redogörelser på svenska. Se länkar till artiklarna i listan med etiketten Costa Concordia.

Däremot förekommer diverse spekulationer om andra orsaker, som förstås också kan ha bidragit. Men den optiska illusion, som Smithsonian beskriver enligt ett referat i DN, kan knappast ha haft någon betydelse för haveriet med Costa Concordia.

Eftersom både Titanic och Costa Concordia framfördes i hög fart nära is- respektive landmassor borde sugfenomenet uppmärksammas i utbildningen av ansvariga besättningar och trafikledare.

Problemet tycks vara välkänt för kaptener och styrmän på båtar i trånga farleder där hastigheten är låg men avstånden i sidled desto mindre. Men kanske har man hos de stora kryssningsrederierna inte tänkt på att de sugande sidkrafterna ökar kvadratiskt med hastigheten. Frågan är om det beaktas i det säkerhetsarbete, som beskrivs 30mars av DN.

Både Titanic och Costa Concordia uppges ha hållit nästan full fart vid sammanstötningen, trots att åtminstone Costa Concordia girade tvärt under storleksordningen en minut dessförinnan. Se rekonstruktionsbilden och vittnesuppgiften från Jan Mosander i den engelska texten nedan.

Same hazard behind Titanic and Costa Concordia disasters?

Both the 1912 Titanic and the 2012 Costa Concordia disasters may have been triggered by hydrodynamic suction forces. They will at least aggravate the damage and hull penetration in this type of lateral impact.

Nothing has been found, though, on this quite devious phenomenon in recent media interviews of various experts.

Fortsätt läsa “Bank effect on both Titanic and Costa Concordia?”