Nollvisionens nya farthinder

Får även tågen fartdämpande vägbulor? Den frågan besvarade ingen av rallarna på bilden. Men via Intenjet meddelade projektledaren S.K. Ojaren att man håller tidsplanen för testprogrammet, som fick klarsignal 1 april i år.

Väntande järnvägsfordon på krökta järnvägsspår i korsning med cyklister.
Farthinder för tåg kanske ska minska antalet dödade vägtrafikanter i plankorsningar med järnväg. Beslut om försöksverksamhet togs i all hast den 1 april i år enligt uppgift från S.K. Ojaren, som leder projektet via Intenet.

Under Bildrullens besök vid arbetsplatsen på fotot ville ingen där kommentera varför det var bulor på spåren. Men en rallare kallade den här typen av upphöjningar i banvallen för tingvall. Det fick tankarna att spåra in på den av Riksdagen antagna Nollvisionen. Där ignoreras olycksrisker, som antas vara ofarliga för statistiken över antalet trafikdödade och svårt skadade.

Läs merNollvisionens nya farthinder

Vilseledd av naiv Nollvision

Trafikens nollvision blundar för komplexa orsakssamband och låter olyckor ske. Det gäller bara att begränsa skadorna, så att dödstalen i statistiken hålls tillbaka. Nu ska självmord stoppas med samma skygglappar. I stället för analys av tankar, känslor och neuropsykiatriska processer hos suicidbenägna människor ska pengar spenderas på staket, tåg-airbags, “självmordssäkra avgasrör” och årliga uppfinnarpris. Det … Läs mer Vilseledd av naiv Nollvision

Krasch i TV oroar ej Nollvisionärer

Riksdagsbeslutet om Nollvisionen utgår från att fartgränser, nykterhet och skadeförebyggande teknik ska tillåta olyckor, utan att någon skadas svårt. Samma okunnighet skymtar i många artiklar om haverier – även med tåg, båt och flyg.

Exempel i webb-TV ovan:  Sportbil i kortege rände in i folkmassa.

Läs merKrasch i TV oroar ej Nollvisionärer