Nollvisionens nya farthinder

Får även tågen fartdämpande vägbulor? Den frågan besvarade ingen av rallarna på bilden. Men via Intenjet meddelade projektledaren S.K. Ojaren att man håller tidsplanen för testprogrammet, som fick klarsignal 1 april i år.

Väntande järnvägsfordon på krökta järnvägsspår i korsning med cyklister.
Farthinder för tåg kanske ska minska antalet dödade vägtrafikanter i plankorsningar med järnväg. Beslut om försöksverksamhet togs i all hast den 1 april i år enligt uppgift från S.K. Ojaren, som leder projektet via Intenet.

Under Bildrullens besök vid arbetsplatsen på fotot ville ingen där kommentera varför det var bulor på spåren. Men en rallare kallade den här typen av upphöjningar i banvallen för tingvall. Det fick tankarna att spåra in på den av Riksdagen antagna Nollvisionen. Där ignoreras olycksrisker, som antas vara ofarliga för statistiken över antalet trafikdödade och svårt skadade.
Fortsätt läsa “Nollvisionens nya farthinder”