Nollvisionens nya farthinder

Får även tågen fartdämpande vägbulor? Den frågan besvarade ingen av rallarna på bilden. Men via Intenjet meddelade projektledaren S.K. Ojaren att man håller tidsplanen för testprogrammet, som fick klarsignal 1 april i år.

Väntande järnvägsfordon på krökta järnvägsspår i korsning med cyklister.
Farthinder för tåg kanske ska minska antalet dödade vägtrafikanter i plankorsningar med järnväg. Beslut om försöksverksamhet togs i all hast den 1 april i år enligt uppgift från S.K. Ojaren, som leder projektet via Intenet.

Under Bildrullens besök vid arbetsplatsen på fotot ville ingen där kommentera varför det var bulor på spåren. Men en rallare kallade den här typen av upphöjningar i banvallen för tingvall. Det fick tankarna att spåra in på den av Riksdagen antagna Nollvisionen. Där ignoreras olycksrisker, som antas vara ofarliga för statistiken över antalet trafikdödade och svårt skadade.
Fortsätt läsa “Nollvisionens nya farthinder”

Nu är olyckor inte trafikantens fel

Nya regler och riktlinjer för trafikansvariga myndigheter gäller från och med i dag. Den enskilde trafikanten ska få hjälp att undvika lömska faror. Paragrafrytteri, vilseledande statistik och schabloner ogillas.

Polisen lotsar fram en förbipasserande ambulans mellan en bärgningsbil och den krockade Volvon
De flesta poliser har redan den respektfulla syn på trafikanten, som alla myndigheter måste redovisa från och med andra kvartalet i år.

Fortsätt läsa “Nu är olyckor inte trafikantens fel”

Statliga bluffar erkändes då – Här är årets aprilskämt

Statistikbluffen med fartkameror erkänns offentligt 🙂
Tyvärr har det ännu inte blivit mer än ett aprilskämt.
Lika illa är det med bluffen bakom den statliga klimatkampanjen. 

Bättre aprilskämt hos DN, GP och HD eller via DN, GP1GP2, HD, SvD, SVT1, SVT2

Men vad är det då med fartkamerorna och klimatkampanjen?
Är inte bluff ett onödigt starkt ord?

Tja, döm själv utifrån mina tidigare inlägg och dit länkade artiklar:

Fortsätt läsa “Statliga bluffar erkändes då – Här är årets aprilskämt”

Statlig klimatbluff inget aprilskämt

Sk(r)attretande förväxling mellan orsak och verkan hos Jordbruksverket: SvD, AB

Kokollektiv kollar en hoj
Ko-lla ko-mpisar! En kobojhoj?

Statliga Bilprovningen har under fem år bedrivit en klimatkampanj, som grundats på en bluffartad felritning. Grafiken är nu borta från internet, men att felet öppet skulle medges får nog i dag betraktas som ett skämt. (Först publicerat 120401)

Inga kända fakta talar för att de ansvariga för felritningen vid Bilprovningen avsåg att stötta kärnkraftsindustrin efter katastrofen i Tjernobyl 1986.

Men det är ett märkligt sammanträffande att FN:s klimatpanel, IPCC*, bildades 1988 med direktiv att fokusera på människans klimatpåverkan – även om den skulle visa sig vara försumbar jämfört med de astronomiska fenomenens.

Fortsätt läsa “Statlig klimatbluff inget aprilskämt”