Säkerhet i bussar sämre än i privatbilar

Stora tunga bussar körs med många passagerare och ibland nära oskyddade trafikanter. Ändå har de sämre stöd till föraren än personbilar i såväl filhållning som i start- och bromsfunktionerna (jfr driver support). De saknar också system som håller passagerarna på plats vid krock eller voltning.

Bussen som den 28 maj skenade in på ett torg i Stockholm hade kunnat stoppas automatiskt på hållplatsen med fjäderbromsarna. Brottsmisstankarna mot föraren missar det nu närmast självklara målet – att i alla bussar kräva såna elementära säkerhetsfunktioner. Teknik finns ju för personbilar och den betalar många för ur sin privata plånbok.   Fortsätt läsa “Säkerhet i bussar sämre än i privatbilar”

Skvalp i rymdraketer och tankfordon

Atlantis på bilden fullgör nu det sista uppdraget i USA:s 30-åriga rymdskyttelprogram. Det fick mig att tänka längre tillbaka: på vätskeskvalp i tankbilar och släpvagnar, som jag började analysera 1973 med metoder från 1960-talets Apolloprogram, “man-on-the-moon”.

Great px of the launch of Space Shuttle Atlantis by outstandi... on Twitpic
Klicka för storbild från starten av (den sista?) rymdskytteln Atlantis

Problemet med vätskerörelser i bränsletankar är kanske uppenbart för rymdfarkoster, där startraketens massa domineras av flytande bränsle.

Även om massförhållandet är likartat för tankfordon på väg, väntar problemet där ännu på att bli allmänt erkänt. Tekniska lösningar finns, men det förefaller som om ansvariga beställare och regelmakare saknar insikt om problemet.

Ofta skylls tankfordonsolyckorna oreflekterat på föraren med fortkörning som “förklaring”. Därför efterfrågas inte ens kunskaper om vad det är som gör att tankfordon sladdar så överraskande och välter så lätt i låg fart. En del insikter kanske kan anas bland titlarna med sökord “tank, heavy, goods, tung” eller “commercial” i min litteraturlista.

Se också den tidigare artikeln om körutbildning med stödhjul. Där illustrerar bildserien hur lite koll vi ännu har på farkostdynamiken bakom våra tankbilars krängning och rotation i rollplanet.

Som exempel på motsatsen visar videon nedan hur väl amerikanska rymdflygstyrelsen, NASA, under decennier har kunnat kontrollera betydligt större farkosters rotationsrörelse – i tomrum och utan fast mothåll i omgivningen.