Statlig klimatbluff inget aprilskämt

Sk(r)attretande förväxling mellan orsak och verkan hos Jordbruksverket: SvD, AB

Kokollektiv kollar en hoj
Ko-lla ko-mpisar! En kobojhoj?

Statliga Bilprovningen har under fem år bedrivit en klimatkampanj, som grundats på en bluffartad felritning. Grafiken är nu borta från internet, men att felet öppet skulle medges får nog i dag betraktas som ett skämt. (Först publicerat 120401)

Inga kända fakta talar för att de ansvariga för felritningen vid Bilprovningen avsåg att stötta kärnkraftsindustrin efter katastrofen i Tjernobyl 1986.

Men det är ett märkligt sammanträffande att FN:s klimatpanel, IPCC*, bildades 1988 med direktiv att fokusera på människans klimatpåverkan – även om den skulle visa sig vara försumbar jämfört med de astronomiska fenomenens.

*Förenta Nationernas regeringspanel för klimatförändringar benämns IPCC,
Intergovernmental Panel on Climate Change

Två decennier efter bildandet av IPCC tycks koldioxid ofta betraktas som ett gift i det offentliga samtalet. Trots att många IPCC-stöttade verksamheter förutser varmare klimat, ignoreras behovet av att anpassa samhället till opåverkbara klimatförändringar – till stor del betingade av rymdvädret och astronomiska fenomen utanför geosfären.

Denna anpassning tycks man blunda för även i dagens DN-ledare, som helt förbigår alternativet att acceptera klimatförändringar som inte människan kan stoppa. Samma skygglappar kan anas bakom andra utspel i massmedia:

Runt 150 länder släcker ljuset  (DN, SVT 31/3)

Mörk timme riktar ljus på klimatet (GP 31/3)
Försumbar besparing på släckt timme (GP 31/3)

Bättre köpa utsläppsrätter än att släcka (SvD 31/3)
Regeringen måste ta till sig Riksrevisionens kritik (SvD 1/4)

Tre av fyra kommuner släckte lampan (DN 1/4)

Enligt direktiven från 1986-1988 ska IPCC enbart stötta forskning om klimatförändringar orsakade av mänsklig aktivitet – framför allt koldioxidutsläpp.  Förutom att kärnkraftens elproduktion då framstår som klimatneutral, ger opinionsuppbackad kontroll av koldioxidutsläppen politisk makt över energikrävande verksamhet i samhället.

En akilleshäl för IPCC-direktiven och för huvudspåret i klimatpolitiken har dock varit att koldioxidvariationerna i atmosfären historiskt har följt efter temperaturvariationerna. Det dolde de ansvariga för den statliga klimatkampanj, som sjösattes 2006, genom att rita om kurvorna så att den förmenta orsaken (koldioxidökning) felaktigt såg ut att föregå verkan (temperaturökning).

Bland mina artiklar som Newsmill har publicerat finns om detta:
Klimatbluff i statlig folder till miljontals svenskar
(2009-12-09)
Bilprovningens klimatbluff tar priset (2011-01-19)
Statlig klimatbluff – nu döljs fusket (2011-01-26)

Därefter har den friserade grafiken tagits bort från Bilprovningens allmänt tillgängliga webbsidor. Men slutsatsen är densamma och kvar på internet finns länkar till ett bildspel, där kampanjbroschyrens glaciärbilder återkommer med utomvetenskapliga jämförelser mellan en målning från 1905 och ett foto från 2005.

I motsats till medgivandet i rubriken är nog detta inte menat som aprilskämt 🙂

Författare: Lennart Strandberg

Professor (emeritus) vid Linköpings universitet; Oberoende haveriutredare och olycksanalytiker i eget företag stop.se; Körkort A BE CE DE; Tävlingsförare i svenska bileliten och på mc i enduro; Experimentell och epidemiologisk forskning om trafikantbeteende, biomekanik och kördynamik i kritiska situationer; Professor i teknisk olycksfallsforskning vid tidigare Arbetsmedicinska institutet.

3 reaktioner till “Statlig klimatbluff inget aprilskämt”

  1. Det värsta är att så många förväntat seriösa media och debattörer fortfarande anser att det råder “konsensus” om CO2-påverkan och temperaturhöjning. Man har sagt att 97% av världens “klimatforskare” (definiera detta, tack) instämmer. Var kom det ifrån? University of Illinois i Chicago sände ut (år 2010?) en enkät i frågan till ca 10300 “forskare” (definiers detta, tack) varav ca 3400 svarade. Av dess 3400 valde man (vem?) ut 77 st som “särskilt relevanta”. Av dessa 77 var det 75 som höll med om att CO2 orsakade alltihop. 75/77 = 97%. Simsalabim! Man har konsensus! Inget är farligare än konsensus för det vetenskapliga framåtskridandet. Semmelweiss slogs förgäves mot de andra läkarnas konsensus. Einstein slogs (inte förgäves, dessbättre) mot fysikernas konsensus.

  2. Jakten på den heliga koldioxiden kommer att fortsätta så länge som världens statsmakter kan vifta med klimathotet om jordens undergång och helt skamlöst beskatta de s.k. fossila (egentligen geologiska) bränslena. Och Sveriges och övriga länders folk låter sig villigt vilseledas in i det tänkta miljöparadiset. I USA motarbetas lärare som försöker lära ut ett mer objektivt synsätt – av miljömupparna bl.a. rättfärdigat med hänvisning till den dubiösa kreationist- och intelligenta designmaffian bland den amerikanska lärarkåren. Tack och lov finns det en del motpoler i eländet. Se t.ex. följande:

    http://video.google.com/videoplay?docid=-5576670191369613647#

    (kopiera in som hel länk utan mellanslag)

Dina insikter och konstruktiva förslag: