Kina före Sverige i myndighetsansvar för systemfel?

När en trafikolycka har inträffat är det mänskligt att skylla den på någon av de inblandade trafikanterna. Men professionella myndigheter borde se längre och söka systemfel som kan elimineras.

Ett svenskt exempel rapporterar GP:s Lars Andersson om i dag. Artikeln avslutas med ett  uttalande från polisens presstalesman:

Tappade container på E6:an

“Först tappade lastbilen en container mitt på motorvägen. Sedan började den plötsligt backa för att plocka upp containern.”

Polisen ska nu utreda om det kan röra sig om vårdslöshet i trafik, eller om det hela berodde på ett fel som inte lastbilens förare kan anses skyldig till.

Liksom efter många andra trafikolyckor tycks det här som om polisen och berörda myndigheter saknar rutiner för att ta vara på möjligheter till säkerhetsförbättringar, som tillbudet med containern aktualiserar.

Oavsett om lastbilsföraren anses “skyldig” eller ej, så borde man kanske fundera över hur annalkande förare snabbt kan varnas för akuta faror på en motorväg. Att en container sitter lös borde också kunna upptäckas innan den hamnar mitt i trafiken.

Fler exempel och utförligare förklaringar finns i Bildrullens tidigare artiklar med etiketten myndighetsmiss.

Döm om min förvåning när jag senare samma dag såg hur ansvaret för en kinesisk tågolycka lades på 54 myndighetspersoner, inte på någon lokförare eller direkt inblandad trafikledare:

Degradering för dödsolycka i Kina (DN, GP, SvD)

 

Författare: Lennart Strandberg

Professor (emeritus) vid Linköpings universitet; Oberoende haveriutredare och olycksanalytiker i eget företag stop.se; Körkort A BE CE DE; Tävlingsförare i svenska bileliten och på mc i enduro; Experimentell och epidemiologisk forskning om trafikantbeteende, biomekanik och kördynamik i kritiska situationer; Professor i teknisk olycksfallsforskning vid tidigare Arbetsmedicinska institutet.

Dina insikter och konstruktiva förslag: