Blir du farlig med eldriven bil?

Hör gående och cyklister att ditt eldrivna fordon närmar sig bakifrån? Vet du om hörlurar håller för öronen?  Tutar du i god tid? Nehej, då gäller det att du har marginal för plötsliga kursändringar. Olycksanalyser från USA tyder på det.

Däckspår från burnouts på gata i Vadstena vid kortege 2011. Foto och skyltmaskering: Lennart Strandberg
I tätort är det kanske inte så uppskattat med oljud och partiklar från burnouts och driftande med gamla bakhjulsdrivna bilar. Men motsatsen – miljövänlig körning med eldrift – medför risker, som inte är lika uppenbara.  Fotot från ett arrangemang i Vadstena.

Vi trafikanter är vana vid att bilar hörs även i låg fart. Det gör inte alltid el- och hybridbilarna* som ibland är eldrivna. I en amerikansk studie var de överrepresenterade i krockar med gående och cyklister. Jämfört med vanliga bilar, som har enbart förbränningsmotor, var hybridbilarnas risk störst vid lågfartsmanövrer och vid sväng i korsningar.

Eldrivna bilar börjar bli allt vanligare i Sverige, även om det ännu handlar mest om så kallade hybridbilar med både förbränningsmotor och eldrift. I stadstrafik och låg fart är eldriften ofta inkopplad, men inte alltid. Förbränningsmotorn går igång och stängs av automatisk på ett sätt som kan överraska både ovana förare och oskyddade trafikanter i närheten.

En hybridbil som nyss bromsade in och stannade med brummande förbränningsmotor kan alltså några sekunder senare smyga iväg med eldrift och full acceleration – men utan brummande motor.

Att smygandet kan vara farligt bekräftas av en studie från USA. Andelen hybridbilar var oproportionerligt stor i olyckor där personbilar krockat med cyklister och fotgängare.

Resultaten publicerades av det amerikanska trafiksäkerhetsverket, NHTSA. Undersökningen utgick från bilolyckor med nära tvåtusen gående och över tretusen cyklister inblandade. Av dem hade 77 gående och 48 cyklister krockat med en hybridbil.

Dataunderlaget och analysen i NHTSA-studien ger ett gott intryck. Exempelvis är riskmått och grupperingar valda med hänsyn till att hybridbilar kan vara vanligare på platser med många gående och cyklister. Hela rapporten kan laddas ned här.

I lågfartsmanövrer var risken att köra på fotgängare ungefär dubbelt så stor i hybridbilar jämfört med i konventionellt drivna bilar. Skillnaden mellan de två biltyperna är statistiskt säkerställd även när bilen svängde i gatukorsning. Det gäller för både gående och cyklister.

När bilarna hade fått upp farten och körde rakt fram, var det enbart för cyklisterna som hybridbilar medförde större risk med statistisk signifikans. De gående som påkördes i den situationen utgör inte tillräckligt stor andel av alla påkörda fotgängare för att slumpen ska kunna uteslutas i hybridbilarnas överrepresentation (0,9% jämfört med 0,8% för bilar med enbart förbränningsmotor).

Den fotgängare, som inte hör att en bil närmar sig löper förstås större risk att bli påkörd i praktiken. Det demonstreras av flera videoklipp bland favoriterna på min YouTube-webb.

Det kan ta lång tid innan vi har anpassat vårt reflexmässiga trafikbeteende till dessa nya smygare. När jag kör en eldriven bil ska jag alltså köra som om fotgängare och cyklister inte har hört bilen. Egentligen gäller det alla fordonsförare – med tanke på hur många trafikanter som lyssnar på musik och tal med hörlurar till sin mobiltelefon.


Detta är lucka 18 i Bildrullens Hjulkalender 2015.
Tidigare upplagor: 2014 och 2013

Dina insikter och konstruktiva förslag:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.