Inga närhetsvarningar när släpets el är ansluten

Instrumentpanel med backkameran inzoomad på tillkopplad släpvagn.

Trots att backväxeln (R) är vald och parkeringsbromsen inaktiv, så larmar inte parkeringshjälpen, när släpvagnens el är ansluten till bilen.

Instrumentpanel med backkameran inzoomad på tillkopplad släpvagn. Inga närhetsvarningar när släpets el är ansluten:
Trots att backväxeln (R) är vald och parkeringsbromsen inaktiv, så larmar inte parkeringshjälpen, när släpvagnens el är ansluten till bilen.

Dina insikter och konstruktiva förslag: