Artiklar om 64 krascher till 22 maj

Massmedia ger enkla bilder av trafikolyckor och andra haverier under färd. De komplexa dynamiska fenomen som drev händelseförloppet förblir därför okända – oavsett om kraschen varit på väg, på järnväg, i luftfart eller till sjöss.

Ofta utses någon inblandad trafikant till syndabock. Men bristen på djupare analys kan också dölja mord och misshandel i  avsiktliga *krascher, som felaktigt antas vara olyckor.

Den här sidan av Bildrullens krascharkiv länkar i första hand till massmedia (namn inom parentes).
Om webb-TV finns i någon artikel märks kraschen med röd text.

Läs merArtiklar om 64 krascher till 22 maj

Artiklar om krascher 1april – 5maj

Med de här länkade referaten skapar massmedia en enkel bild av komplexa haverier på Väg, på Järnväg och i Luft- eller i Sjöfart. Därigenom är det lätt att förbise de haveridynamiska fenomen som har drivit händelseförloppet.

Då utses ofta någon inblandad trafikant till syndabock. Men bristen på djupare analys kan också dölja mord och misshandel i  avsiktliga *krascher, som felaktigt antas vara olyckor.

Krascharkivet länkar till massmedia (namn inom parentes).

Några länkar går också till egna referat på bildrullen.se med haverianalyserolycksbeskrivningar och rekonstruktioner av haveriförloppet. Kraschen i Norge 1 april filmades:

Se länkarna vid datumen 29, 15 och 1 april nedan.

Läs merArtiklar om krascher 1april – 5maj

Sidsuget som skadade både Titanic och Costa Concordia

I full fart revs skrovets sida upp både på Titanic 1912 och på Costa Concordia 2012. Sådana skador förvärras av ett sugfenomen, välkänt för skeppare som seglar i trånga farleder.

Kanske har det glömts bort i utbildningen för lyxkryssare till havs?

Den frågan var aktuell efter haveriet 13 januari i år med den italienska lyxkryssaren Costa Concordia. Nu dyker den upp igen i samband med 100-årsminnet av Titanics första och sista resa, exempelvis i SVT-Rapport.
Repeterad 2013-07-08: Och ännu en gång inför rättegången enligt NyT.

Årets haveri och sugfenomenet beskrivs via länkar här och på Newsmill:

Hatet mot kaptenen döljer systemfel till sjöss

Läs merSidsuget som skadade både Titanic och Costa Concordia

TV: Kapten syndabock för systemfel

Anklagelserna mot kaptenen för den förlista lyxkryssaren Costa Concordia fortsätter nu med hänvisning till animationer och videoinspelningar från haveriet. Försummade säkerhetsåtgärder från utbildnings- och kontrollansvariga instanser kommer i skymundan.

TV-reportage en vecka efter haveriet (ABC News 20jan)

Skulden ligger tung över fartygets kapten
(NyTeknik 13feb) som även kritiserar jättekryssare

Italiensk kapten kvar i husarrest (DN 7feb)
TV: Ny realistisk animation av Costa Concordia
(Ny Teknik 9feb)
Video: Olyckskapten oberörd vid olyckan
(DN 11feb, text +kortad video. Först enbart italiensk text)

SvD och GP har likadan rubrik, men Svenskan länkar till The Telegraphs artikel Chaos on the Costa Concordia
… med engelsk videotext i ett klipp som fanns här 12 februari.

Den engelska videotexten förmedlar ett bättre intryck av kaptenen än vad många massmediala referat ger.

Läs merTV: Kapten syndabock för systemfel