Så känns ishalka med 5:10-metoden

Pointing at Volvo XC60 Dashboard With Queue Assist Functions
Så funkar 5:10-metoden: Bromsa lätt med konstant pedalkraft i 5 sekunder! Har farten då minskat med 10 km/h, så har det känts i kroppen som vid maximal nödbromsning på extremt hal is. Det motsvarar 700 meters bromssträcka i diagrammet över däcktesterna från 100 km/h till stopp.

Med 5:10-metoden på sommarväglag lär du enkelt kroppen hur det känns att bromsa på blixthalka. Då krävs 5 sekunders bromstid för att minska farten med 10 kilometer i timmen. Det bekräftas av däcktester i en svensk biltidning. Men onödigt krångel med bromssträckor förvirrar. 

Nu varnar SMHI och massmedia för svår halka med fina förklaringar av varför den uppstår. Samtidigt behöver vi som förare och trafikanter korrekta uppgifter om hur mycket halkan kan påverka bromsförmågan.

Blank is: 10-20 gånger längre bromssträcka & -tid

Bromssträckan och bromstiden förlängs till mellan tio och tjugo gånger på blank is jämfört med på barmark. Det framgår av rapporter från vetenskapliga körexperiment under 1990-talets andra hälft. En video därifrån visar hur det ser ut på ishalka med cirka tio gångers förlängning jämfört med bra sommardäck på sträv asfalt.

Tack vare en svensk biltidnings föredömligt detaljerade redovisning, kan siffrorna nu bekräftas med däcktester publicerade 2014, 2015 och 2016. Men skillnaderna mellan väglag framgår inte av artiklarnas bromssträckor, som uppmätts i lägre fart på is och snö än på barmark.

Bar Diagram Derived from Tire Test Article in Swedish motor magazine 2014
Bromssträckor från 100 km/h till stopp beräknade med data för olika fartintervall från artikel publicerad 2014 av en svensk biltidning. Du kan själv jämföra parvis de testade däckens bromsprestanda med flera mått (bromstider, g-tal, etc) i en molnbaserad app via stop.se.

Omräkning av bromssträckor för jämförbarhet

Jag har därför med teknikvetenskaplig matematik räknat om tidningens bromssträckor till – fartoberoende – retardationer (fartminskning per sekund).
Eftersom jämförelser i det offentliga samtalet ändå görs med – fartberoende – bromssträckor, har jag valt att visa dem för fartintervallet 1oo till noll kilometer per timme. Diagrammet härintill är från år 2014, då mildväder rådde på isbanan enligt artikeltexten.

De följande två åren uppvisar liknande resultat (se tabellen för 2016 här), men 2017 avviker kraftigt. Lufttemperaturen var då minus 14 grader och isen krävde enbart cirka tre gånger längre bromssträcka än på barmark.

Efter omräkning av motortidningens siffror i årets (2017) artikel blev medianvärdena  för ABS-bromsning från 100 km/h till stopp:
– för is 170 meter
– för våt barmark 60 meter
– för torr barmark 50 meter.

Jämför testdäcken själv i molnbaserad app

Skillnaderna mellan väglagen är avsevärt större än mellan de testade däcken, jämför de gröna minimivärdena med de röda maxvärdena i diagrammet. Den som har tillgång till motortidningen kan jämföra däcken parvis med flera mått på bromsprestanda i min molnbaserade app direkt på https://stop.outgrow.us/tyre-braking-comparison eller via stop.se

Så kan 5:10-metoden simulera blixthalka

Det här gör du förstås helt på eget ansvar.

  1. Ta med passagerare som kan kolla hastighetsmätaren och ta tid.
  2. Håll till på en rak, horisontell och jämn väg med barmark, där du inte stör andra.
  3. Välj lämplig begynnelsefart något över det skalstreck eller de siffror på fartmätaren där tidtagningen ska börja.
  4. Kolla så att inget fordon finns bakom eller framför ditt och så att trafiksituationen i övrigt är OK.
  5. Koncentrera dig på körningen och låt passagerare(n) sköta tidtagningen.
  6. Bromsa lätt med konstant pedalkraft så länge att tiden kan klockas för fartminskning på 10, 20, 30 eller andra lättavlästa värden.
  7. Låt passageraren dividera fartminskningen med tiden
  8. Har farten minskat med cirka 2 km/h per sekund (5 sekunder per 10 km/h) eller upp emot 3 à 4 km/h per sekund, så har du och din bil efterliknat maximal nödbromsning på extremt eller mycket hal is.
    Ni har då upplevt den halka, som fläckvis kan vara vanligare än många tror efter att ha kört tusentals mil på mer normalt vinterväglag.

Ska du stanna från 120 km/h med en fartminskning på enbart 2 km/h per sekund krävs en minuts bromsning (12×5=60).
Eftersom medelhastigheten 120/2 = 60 km/h (60000 meter på 60 minuter), så blir motsvarande bromssträcka 60000/60 = 1000 meter.

 

1 svar på ”Så känns ishalka med 5:10-metoden”

Dina insikter och konstruktiva förslag:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.