Haveriutredning

Bakom denna flik illustreras hur man kan utreda och förklara ett enskilt vägtrafikhaveri:

  • Olika delar av händelseförloppet rekonstrueras med vetenskapligt baserade metoder.
  • Skador och besvär förklaras med tekniska och biomekaniska modeller.
  • Bestämning av körhastighet utifrån fynd på platsen eller med sladd- och bromsspår.
  • Exempel ges på missförstånd och sammanblandningar av begrepp, som har lett till felaktiga slutsatser i rättsfall och massmedia.
  • Utförliga utredningar av verkliga haverifall kan laddas ned via länkar.