Den självkörande bilens hjulklapp


Självkörande bilar finns väl redan? De kanske har funnits i decennier? Ett svar ges av reportaget i fyra delar – med tre frågor i varje att fundera på.

Volvo XC60 2015 med skyddsplatta för radarn i ACC-systemet.
Avstånds- och farthållning sköts av den adaptiva farthållaren med radarn i grillen som kännetecken på att Volvon är utrustad med Driver Support. Bilen blir i någon mån självkörande. Med knappar på ratten bestämmer föraren fart och tidsavstånd till fordon framför. Sedan kan hen släppa pedalerna – om inget oförutsett inträffar 😉

Tycker du att bilar med autopilotfunktioner – som Labb-Volvon anno 2015 på bilden ovan – kan anses vara delvis självkörande  …
… eller var det så redan på 1990-talet med den automatikspäckade Saaben i reportaget, som börjar så här

Snart kraschar Åke vår provbil 

Läs mer

God Jul med skratt skämt och lek: Video i Hjulkalendern 24

Ett gott skratt förlänger det goda livet. Reflekterad kunskap om komplexa problem och lekfull stimulans bidrar till att lösa dem. Den inställningen behövs i forskning mot olyckor, särskilt när inblandade personer fördöms med statistiska skygglappar.

I Hjulkalendern har det kanske blivit alltför mycket av allvarsamma problembeskrivningar med försök till kunskapsförmedling om bilteknik och dynamik. Så låt mig avsluta med tre videoklipp i lite lättsammare stämning.

SKÄMT kan locka fram reflekterad kunskap om ovanliga händelser
– här med Tage Danielsson:

 

SKRATT gör gott för kropp och själ
Med Skrattyoga skrattar vi utan (annan) anledning och utan språkbarriärer.

Skärmdump från video med skratt som smittar i en T-banevagn.
Skratt som smittar i en T-banevagn.  Stillbild från den nedan inbäddade videon. Se och lyssna på den – åtminstone halva tiden av dess sju minuter! Då kanske du också är med på tåget som på den här bilden (tagen efter cirka tre minuter).

Läs mer

Nollvisionens nya farthinder

Får även tågen fartdämpande vägbulor? Den frågan besvarade ingen av rallarna på bilden. Men via Intenjet meddelade projektledaren S.K. Ojaren att man håller tidsplanen för testprogrammet, som fick klarsignal 1 april i år.

Väntande järnvägsfordon på krökta järnvägsspår i korsning med cyklister.
Farthinder för tåg kanske ska minska antalet dödade vägtrafikanter i plankorsningar med järnväg. Beslut om försöksverksamhet togs i all hast den 1 april i år enligt uppgift från S.K. Ojaren, som leder projektet via Intenet.

Under Bildrullens besök vid arbetsplatsen på fotot ville ingen där kommentera varför det var bulor på spåren. Men en rallare kallade den här typen av upphöjningar i banvallen för tingvall. Det fick tankarna att spåra in på den av Riksdagen antagna Nollvisionen. Där ignoreras olycksrisker, som antas vara ofarliga för statistiken över antalet trafikdödade och svårt skadade.

Läs mer