Så förväxlas orsaker med statistiska samband

Klimatpolitiken* skiljer sällan mellan statistiska och kausala samband. I samma okritiska anda meddelar massmedia att kaffedrickande förlänger livet, att dålig munhygien ger cancer och att sittande  är livsfarligt.

Man får leta förgäves efter kontrollfrågor om att friskare personer kanske dricker mer kaffe, kan sköta tänderna bättre och sitter mindre än de med sämre medicinsk status. Se exempelvis TT-formuleringen
“Dålig munhygien … ökar risken för att dö i cancer” (DNGP, SvD)

Nya möjligheter att förväxla statistiska samband med orsaker ger DN-artikeln
Stor studie: Kaffedrickare lever längre
Heder åt redaktionen, som länkar till originalartikeln och återger forskningsledarens reservation i Science Daily:
Vi kan dock inte ange något direkt orsakssamband”.

Foto från badrum av skylt från Zweika-Verlag.
I nödfall ska - även 🙂 - man sitta. Badrumsfoto av skylt från Zweika-Verlag. Se fotnot.

DN håller stilen med länk till källan för artikeln om
Större risk att dö på sin födelsedag (jfr SvD)

En annan vetenskaplig studie presenterades tidigare. Den avsåg personer äldre än 45 år i Australien och påvisade ett statistiskt samband mellan mycket sittande och kortare livslängd.

Det finns visserligen medicinska skäl för att sambandet också kan vara kausalt. Se SVT, UR-TV och artikeln på Newsmill av läkaren Sune Överhagen. Den publicerades samma dag som massmedia uppmärksammade studien från Australien.

Men i nyhetsartiklarna saknas en diskussion om att andra faktorer skulle kunna ligga bakom både mycket sittande och tidigare död.

Enligt SvD omfattar studien över 200 tusen personer. Även DN, GP, HD och SVT berättar om studien och återger slutsatserna. Där hittar jag inget om hur forskarna har kartlagt personernas hälsostatus för att kunna neutralisera epidemiologiska störfaktorer.

Jag ser ingen anledning att misstro forskarna om sittandets skadlighet. Medicinen har höga kvalitetskrav och många kritiska granskare, som inte låter så fundamentala missar slinka igenom till publicering.

Sämre är det inom en del andra områden av tillämpad forskning, där politiska trender och okunskap hos sektorsmyndigheter leder vilse. Se exempel här via etiketterna Orsaksbegreppet och Myndighetsmiss eller i mina debattartiklar på Newsmill.

Inom vägtrafiksektorn har tystnaden varit talande efter mina påpekanden i öppen debatt om olika myndighetsmissar. Dit hör den anmärkningsvärda förväxlingen mellan statistiska samband och orsakssamband i en statlig kampanj mot stora bilar.

*Klimatpolitikens akilleshäl

Ansvariga tjänstemän hade manuellt flyttat på en kurva i ett tidsdiagram över många tusen år, så att den förmenta orsaken (koldioxidhalt) felaktigt såg ut att komma före verkan (temperatur).

Originaldiagrammen och rymdfysiken tyder på att orsakssambandet är omvänt och att de ständigt pågående klimatförändringarna drivs av ännu okända processer i och utanför geosfären.

Genom denna bedrägliga förväxling mellan statistiska och kausala samband fördröjs samhällets anpassning till ofrånkomliga klimatförändringar. Den ersätts nu av farliga och resurskrävande åtgärder i en klimatpolitisk rundgång med vetenskapliga skygglappar.

Klimatbluff i statlig folder till miljontals svenskar (2009-12-09)
Bilprovningens klimatbluff tar priset (2011-01-19)
Statlig klimatbluff – nu döljs fusket (2011-01-26)

Detta borde väcka opposition hos klimatforskare. Men det påminner om att spotta i motvind, när ilskan riktas åt annat håll och uttalas av en statlig forskningschef för klimat- och energifrågor:
Klimatförnekare är ofta ”en man i en liten kommun med konservativ hållning” medan ”den klimatövertygade” är ”kvinna i en större kommun och är miljöpartist”, enligt rapporten.
(DN om FOI-rapport – nämnd även av AB, GPSvD, SVT)

FOTNOT

Den mindre allvarsamma bilden ovan aktualiseras av politikerpåbudet i samma tema
V: Sittkissa – för hälsans skull (DN)

Vetenskapliga sambandsanalyser behövs knappast för att få en indikation på det hygieniska problemets orsak. Men förslagsställarna tolkar ogenerat resultat från medicinsk forskning för att stärka sin argumentation:
Enligt V, som hänvisar till medicinska rapporter, töms urinblåsan bättre när man sitter och kissar och det kan i längden minska mäns prostataproblem och det i sin tur medför ett längre och bättre sexliv.
(Folket)

Dina insikter och konstruktiva förslag:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.