Så mörkas dödsolyckor med SMS-ande trafikanter

Det är ofarligt att SMS-a och använda mobiltelefon när man kör bil. Det har några svenska “experter” kommit fram till genom att blunda både för beprövad erfarenhet och för noggranna vetenskapliga studier. I USA agerar man.

Ett enkelt förbud mot livsfarligt SMS-ande bakom ratten skulle inte ge några svenska forskningsanslag. Men det skulle rädda liv:

SMS vid ratten dödade 16000: USA-studie mörkad i Sverige

Mobilförbud minskar antalet olyckor (DN)
Amerikansk stad inför sms-förbud (DN)

Med olämpliga urval och forskningsmetoder bekräftas inga hypoteser om farliga samband. Är man ute efter mer forskningsanslag och vill krångla till problemen, kan man referera till ett stort antal studier som har misslyckats med att hitta några effekter.

Då måste man förstås också blunda för bättre undersökningar, där andra forskare har påvisat faror, som enkelt kan åtgärdas. Det är en anslagsdrivande forskarstrategi, som nu mörkar de – i USA erkända – alarmerande sambanden mellan trafikolyckor och mobiltelefonerande eller SMS:ande i trafiken, även när man går:

SMS-förbud för gående efter tre dödsolyckor (SvD)
“Att smsa stör dig mycket mer än att tala i telefon gör”
Gående kan få böta för sms (DN)
Nya trafikproblemet: Teknikdistraherade fotgängare (DN)

Sådana studier, som påvisar riskerna, undviker de här svenska “experterna” nu att referera till:

Inget förbud mot samtal bakom ratten (SVT med enkät)
Inget mobilförbud bakom ratten (DN, GP1, 2, 3, HD, SvD)
Nej till mobilförbud bakom ratten (Aftonbladet)

Tongångarna i massmedia är annars mer varierade:

 • 2009-12-03 Mobilförbud ratades i Sverige (DN)
 • 2010-09-24 Motormännen vill lagstifta om handsfree (SVT)
 • 2010-09-24 Bilförare med mobil dödar (SVT)
 • 2010-09-24 Föräldrar använder mobilen oftare i trafiken (SVT)
 • 2011-03-21 Sverige på väg mot mobilförbud i bilen (RoD)
 • 2011-04-05 Sms och gps farligast (DN)
 • 2011-09-14 Mobilförbud för USA-chaufförer? (DN)
 • 2011-10-31 Mobilförbud i bil tycks sakna effekt (DN)
 • 2012-04-19 “Förbjud mobilprat i bilen” (GP)

Det finns nog skäl för Vetenskapsrådet att kolla det här mörkandet. Visserligen kan man alltid säga att det (åtminstone från början) var oavsiktligt. Men slutsatserna som dras borde väl nagelfaras likadant som i fallet med reklamen för diabetikerdrycken? I båda fallen drar ju forskare farliga slutsatser utan stöd av den vetenskapliga samfälligheten:

“Kan öka skepsis mot forskningen” (SVT)
Professor gör reklam för sågad diabetesprodukt (SVT)
Dietisten: “Oetiskt och dåligt” (SVT)
Förbundet: “Läkaren har ett ansvar” (SVT)
Lunds Universitet: “Det är förkastligt” (SVT)

Men etiken är dubiös om man ser till de potentiella effekterna med många skadade och dödade människor.

15 tankar på “Så mörkas dödsolyckor med SMS-ande trafikanter”

 1. Jo, Celsius, din principiella argumentation står sig. I våras skrev du roande om sex bakom ratten, som något du då inte hade sett. Nu, när det tycks vara belagt i Sverige, illustrerar den häftiga reaktionen att rättsväsendet behöver förbättra sin kompetensförsörjning.
  Innan dess kan fördomar och det systematiska godtycket rida på paragrafer. Exempelvis bötfäller vårt system bilister som har bättre koll på verkliga faror än på riskblinda fartkameror.

  På några år har omodern kommunikation genom SMS – även om struntsaker – och nöjesspelande på pekskärmar blivit vanligt bakom ratten. Då vore det väl logiskt att lagstiftning, polis och rättsväsende markerar lika bestämt mot sådan aningslöshet som mot obältad bilåkning? Annars kommer det bästa (som du med rätta förespråkar) att fortsätta vara det godas fiende.

  P.S: Din kommentar fastnade automatiskt för godkännande eftersom den innehöll två länkar. Det tog åtskilliga timmar innan jag upptäckte den i en av mina mailboxar.

 2. (Jmfr: http://bildrullen.se/2012/04/sa-morkas-sms-ande-forares-dodsolyckor/comment-page-1/#comment-1003)

  Jaha, där kom det. Eller kanske gick det?

  Om det verkligen var regelrätt sex bakom ratten framgår inte sådär precist, men misstänkt verkar det.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/boter-for-glass-slickande-i-porsche

  Exakt vad dom höll på med kan man undra, men att det var farligt torde framgått med all önskvärd tydlighet. Därmed fick dom böter. Observera alltså att detta beteende BÖTFÄLLDES trots att det inte finns en SPECIFIK LAG som förbjuder….eehhh… vad det nu var dom gjorde… Ergo: Det behövs ingen speciell lag för vårdslåst handhavande av olika pryttlar (SMS, GPS) eller kartor, hamburgare, barns napar, cigaretter, och så vidare i all oändlighet. Vårdslöshet ÄR FÖRBJUDET oavsett hur sagda vårdslöshet åstadkoms och med vilka hjälpmedel.

  Vilket skulle bevisas!

 3. Som ett samanträffande diskuterade jag just detta med en kompis här i Korea igår. Folk går omkring med näsan ner i skärmar överallt och det är väl ok så länge det bara är gångtrafik omkring en, även om folk går som dom vore stupfulla. Problemet finns och det blir livsfarligt om det sker när fordon är inblandade. Så är sakläget.

  När det diskuteras förbud verkar det dock som att alla skjuter in sig på en VISS SAK åt gången. För ett tag sedan var det GPS som var i skottgluggen. Min inställning är att all ouppmärksamhet som kan vara farlig i trafiken är förbjuden redan. Det behövs ingen specificering av ditt ock datt. Det blir lätt ganska löjligt om man ska förbjuda bokläsning, barnsnytning, hamburgerätning, make-upning, cigarettfippling, eller varför inte sex vid ratten? Bara det senaste har jag ännu ej bevittnat…

  Ett problem är att om man förbjuder EN distraktion men inte en annan så tror folk att för att det inte är SPECIFIKT förbjudet, men GENERELLT, så är det plötsligt ok. Inte förbjudet = tillåtet. Ett annat problem är att om man förbjuder en sak som folk i alla fall gör för att dom inte begriper bättre urholkar man den generella laglydigheten på sikt.

  Det som behövs är att nya risker som tillkommer debatteras och informeras om, så att folk begriper och tar ANSVAR!!! Inte en massa klåfingrigt lagstiftande om sånt som redan är förbjudet, med lagar som ingen i alla fall följer.

  Trafikreglernas primära funktion är att vi skall vara överens om hur vi skall förhålla oss till varandra, vilken sida vi kör på, osv, så att vi blir förutsägbara. Därutöver utvecklas i varje land en trafikkultur som är mer eller mindre klok. Sverige är rätt ok, faktiskt. Jag bor i Thailand och reser i hela Asien och Mellanöstern och jag kan lova att det är skillnad! Även om REGLERNA är rätt så lika…

 4. Tja Fuling, du må vara ursäktad för att du inte känner till det märkliga spelet med mörkade risker hos några karriärsugna forskare. Läs exempelvis min artikel på DN Debatt 1995.

  Samma forskare, som då mörkade farorna med privat övningskörning, återfinns nu (2012) i den svenska expertgruppen. Gruppens rapporter är länkade till min förra – mer utförliga artikel – på bildrullen.se i ämnet.

  Men du kanske ska läsa på lite mer innan du kallar “obältat” för olycksorsak.

 5. Niklas tycks ta lätt på orden både in och ut. Jag hoppas hans maning att “sluta gnälla” över “förluster” inte landar hos någon som drabbats av verkliga förluster genom den aningslöshet som Niklas applåderar.

 6. Kanske för att de största orsakerna till olyckor är rattonykterhet och obältat. Dessutom kan barn med vara nog så distraherande så artikeln känns lite väl onyanserad och konspiratoriskt lagd…

 7. När barn inte får som de vill så lägger de sig på golvet, skriker och sparkar med benen. De obstruerar, helt enkelt. Att hävda att någon svensk expert sagt att det är ofarligt att SMSa när man kör bil är tämligen barnsligt. INGEN har hävdat det och bara en barnrumpa fortsätter att hävda in absurdum något som inte är sant. Det blev ingen lag, släpp det. Ta “förluster” som en man och sluta gnäll.

  Det är redan förbjudet att göra saker som allvarligt minskar kontrollen över situationen, där ingår att SMSa under färd. Däremot ingår inte att SMSa under färd i stillastående bilkö, eftersom det helt enkelt är tämligen ofarligt.

  Så sluta larva nu.

 8. Confirmation bias (konfirmeringsbias) är roligt 🙂 kommenterar signaturen Sebastian med flera bekräftelser (confirmation) på sin egen partiskhet (bias)

  Var det medveten självironi, eller föll han i sin egen grop?

  Att raljera om MMS, appar och andra varianter på mobiltittande än SMS må vara Sebastian förlåtet.
  Han har väl inte läst följande rader i min mer detaljerade artikel:
  Varför inte börja med ett förbud mot SMS och mot annat skärmtittande utan relevans för den lokala trafiksituationen?

  Men ordvändningen och det aningslösa tyckandet i kommentaren från Sebastian får inte stå oemotsagda i en så här livsviktig fråga.

  Confirmation bias är ju precis det som ligger till grund för “experternas” tes att mobiltittande bakom ratten är ofarligt. Deras två senaste rapporter radar upp hundratals referenser som bekräftar tesen.

  Rapporterna har inte granskats vetenskapligt. De kan därför obemärkt utesluta exempelvis en stor publicerad studie från USA med tusentals dödsfall kopplade till SMS-ande förare.

  Den amerikanska studiens resultat borde få larmklockorna att ringa även i Sverige mot ovidkommande mobiltittande bakom ratten.

  Sedan kan frågan om mobilpratande och andra bisysslor vid bilkörning få vänta tills mer kunskap finns.

  Hands-free räcker nog inte, talkommunikationen med personer på annan plats måste kanske vara mind-free?

 9. “Confirmation bias” är en rolig sak. Om man tror att något är på ett visst sätt så fäster man större vikt vid det som bekräftar ens tro och mindre vikt vid det som inte stödjer ens tro. Syns rätt tydligt i texten.

  Oavsett hur det verkligen ser ut (de flesta kanske klarar av att vänta med att läsa/skriva SMS:et tills vägsituationen ger möjlighet?) – så känns det rätt korkat att ha en lag mot en specifik sak. Är det ok att skicka MMS? Uppdatera facebook? Skicka ett meddelande via någon IM? Byta låt på mobilen?

  Det finns redan en lag mot olämpligt SMS:ande – vårdslöshet i trafik. Funkar även mot appar, byte av CD i stereon, målande av läppstift osv. Skall det behöva vara mer komplicerat än så?

  När det kommer till handsfree eller inte så tycker jag själv att det inte är någon större skillnad. Det är samtalet i sig som gör mig till sämre förare, inte om jag håller i en telefon eller ej.

 10. Paul snuddar nog vid pudelns kärna.
  Eller ska vi ta en annan djursentens:
  “Experterna” silar mygg och sväljer kameler.

  Den otidsenliga kommunikationen med SMS (kamelen) sväljs för att få fortsätta sila mygg (handsfree kontra handhållet mobilprat etc).

  Det Paul nämner illustrerar en fallgrop för orutinerade forskare. Lyckas man inte hitta några signifikanta skillnader mellan handsfree och handhållen mobil, så drar man slutsatsen att det inte finns några skillnader.

  Här tycks de svenska “experterna” dessutom ha missat att specialstudera SMS-andet. Eller har man medvetet mörkat den studie från USA, som beräknade att messande förare låg bakom 16000 dödade under en 8-årsperiod?

  Det verkar ju konstigt att just den vetenskapliga artikeln inte finns med bland de hundratals referenserna i de två expertrapporterna.

  Se länklistan nederst i artikeln
  SMS vid ratten dödade 16000 – USA-studie mörkad i Sverige.

 11. Diskussionen mellan Krönikören och mig blir nog svår att hänga med i utan förklaringen nedan:

  Krönikören skrev ett utmärkt inlägg på sin egen blogg, som jag kommenterade där (Vi olydiga svenskar) ungefär så här:
  ————————-
  Det personliga du skriver berör nog de flesta läsare mer än mitt vetenskapliga tugg. Men tillåt mig vända på ditt perspektiv:

  Är det inte så att vi i stället är väldigt lydiga? Mot överhetens enkla lagar och bestämmelser alltså.

  Komplexa naturlagar och ovanliga missöden är det få som känner till. Därför kan media och politiker manipuleras av “experter” som har fått mer makt än de är kompetenta att hantera.
  ————————-
  Det är vad Krönikören undrar över här på Bildrullen kl.18:48

  Mitt svar följer nedan:

  Ja just det, SMS-förbud är en enkel lag. Men den finns inte. Alltså tror din granne att hon kör säkert, eftersom hennes mobiltittande är tillåtet.

  Att körsituationen är komplex inser hon inte, det gäller bara att inte överskrida 30-gränsen alltför mycket. Hon har heller inte fått veta hur mycket elände mobiltittandet har ställt till med för andra människor:
  SMS vid ratten dödade 16000 – USA-studie mörkad i Sverige.

  Den här godtrogenheten stöds av några “experter”, som får mindre forskningsanslag, om mobiltelefonins värsta problem löses med ett enkelt SMS-förbud. Men det kan de undvika genom att blanda bort SMS-kortet i mängden av komplexa problem som finns med bilförares kommunikation.

  Om media och politiker då inte öppnar för andra experters kunnande, så upptäcker de inte mörkandet. I den vetenskapliga samfälligheten är det svårare att hålla dörrarna stängda.

  Det försökte jag utveckla här ovan på Bildrullen.

 12. Svar: Vet inte om jag riktigt förstår ditt resonemang. En lag som säger att det är förbjudet att använda mobiltelefon utan hands free medan man kör – det är ju en väldigt enkel lag.

 13. Jo att förbjuda SMS:ande kan jag hålla med om. Men inte pratande i telefonen. Vad jag förstår så är det själva pratandet som distraherar, inte att man råkar hålla något i handen.

  Jag tror att det är bättre att ha en telefon i handen än att använda sig av handsfree. Om jag kommer i en knixig situation säger jag bara vänta och släpper telefonen i knät. Sedan kan jag ta upp den och fortsätta prata när jag har möjlighet att prata.

  Om man har handsfree kan ju den man pratar med, få för sig att prata vidare trotts att man sagt vänta. Då blir jag ju fortsatt distraherad när jag verkligen behöver fokusera.

Dina insikter och konstruktiva förslag:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.