Rättsövergrepp mörkas för Transportforum. Annat lyser upp.

Trafikverkets representanter mörkar rättsövergrepp mot olycksdrabbade bilförare. Deltagarna vid den här veckans årliga Transportforum i Linköping går miste om en session som skulle ha belyst problemet.

Det uppmärksammade debattsajten Newsmill genom att publicera min artikel
Rättsövergrepp mörkas av Trafikverket

Artikeln kom upp på Förstasidan hos Newsmill kvällen innan tisdagens presskonferenser för Transportforum*. Själva konferensen pågår under onsdag och torsdag 11-12 januari.

Förutom att redaktionen för Newsmill har satt rubriken och snitsat till ingressen, har man också kortat texten i slutet.

Där fanns dock information och länkar som kan vara av värde för särskilt intresserade läsare. Dit hör fotnoterna [1-3], som därför ingår i kompletteringen nedan.

Följande text är en direkt fortsättning på Newsmill-artikeln, 
Rättsövergrepp mörkas av Trafikverket

Många tvister och brottmål mot olycksinblandade trafikanter bildar ett mönster, som påminner om forna tiders häxprocesser. Liksom de eländen som häxorna beskylldes för är skadorna oavsiktliga vid trafikolyckor, och orsakerna är många med dynamiska samspel som ibland är okända. Detta blundar man vanligen för även i vår tids offentliga samtal efter trafikolyckor. Där sätts sällan punkt innan någon skyldig person har pekats ut.

Därför avser jag återkomma till de rättssäkerhetsproblem och till den olyckspreventiva utvecklingspotential [3], som skulle ha belysts för Transportforum av vårt expertlag från universiteten, rättsväsendet, Försvaret och bilindustrin.

Jag vill understryka att detta skrivs utan mandat från det nämnda laget med experter. Ett syfte är ändå detsamma – att uppmärksamma rättsväsendets behov av kompetensförsörjning.
Alla i laget torde vilja åstadkomma generella förbättringar.

Men när det gäller de specifika rättsfallen har jag ett personligt ansvar gentemot de förare och trafikanter, som anlitat mig för haveridynamiska analyser i brottmål och i tvister. Som en liten upprättelse för dem som – enligt min mening – har utsatts för rättsövergrepp eller behandlats haveridynamiskt felaktigt publicerar jag fallbeskrivningar på internet efter deras klartecken:

•    Haverirapporter med foton, mätdata, rekonstruktioner och sakliga analyser läggs ut på stop.se/utred (kommer snart att uppgraderas till modernare webbdesign)
•    Allmänna diskussioner och åsikter hamnar på den nya bloggen bildrullen.se
•    Mer polemiska inlägg från tidigare år ligger på den nu vilande bloggen http://lennartstrandberg.blogspot.com

 

FOTNOTER:

*Transportforum har sedan 1984 arrangerats årligen under januari i Linköping av statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Konferensen hålls i ett antal parallella sessioner och har de senaste åren haft närmare 2000 deltagare från väg- järnvägs- flyg- och sjöfartssektorerna.

Den session som vi erbjöd oss att genomföra utan kostnad för Transportforum 11-12 januari 2012 beskrevs i min anmälan med raderna:

Fakta från medialt uppmärksammade olyckor och trafikskador belyser den komplexa dynamiken bakom snabba haveriförlopp.
Rättegångsliknande föredrag och seminarier i sessionen illustrerar hur rättsväsendets kompetensförsörjning kan kvalitetssäkras för att undvika felaktiga beslut och stimulera till effektiv prevention.

Där listades bland andra följande inledningsanföranden

1] Olycka eller avsiktlig skada? Haveridynamisk analys av några rättsfall med oenighet mellan sakkunniga.

2] Rättsmedicinens kvalitetskontroll och etik för sakkunniga i brott- och tvistemål.

3] Flygvapnets säkerhetsarbete med stridsflygares självrapportering av egna misstag.

4] Varför kan inte bilindustrins expertis medverka som sakkunniga i rättsprocesser om trafikskador?

Eftersom jag misslyckats att ladda upp en ny rubrikbild till mina artiklar på Newsmill (nu 28st), får jag väl lägga in den här – som intro till år 2012.

Nöjda miner? Till höger tävlingsdressad för Volvo Original Cup på Gelleråsbanan i Karlskoga.
Lennart Strandberg nu och då. Rubrikbild avsedd för artiklar på Newsmill.

Lovande motvikter till den vanliga skuldbeläggningen av olycksförare framskymtar i anslutning till en studie som presenterades vid Transportforum under onsdagen. Låt mig citera TT-artikeln i DN (som förkortats kraftigt hos  GP och SvD)
– Oftast beror olyckorna på missförstånd och otydliga regler, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.
– … själva infrastrukturen kan göras bättre, säger infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Elfönsterhissar livsfara?

En kvinna var nära döden av sina skador efter olyckan 9 december. Hennes bil vattenfylldes då i en svacka som översvämmats efter stormen.

Skaffa nödhammare? Här finns foto+länk

En man dog på liknande sätt 28 januari 2012:
Fångades i bil under vattnet
(TT via DN, GP, SvD, SVT) om en dödsolycka,
där elektriska fönsterhissar kan ha varit avgörande.

Men kraschen 2013-03-12 var nog fatal oavsett drunkning:
Två drunknade i biljakt

Här saknade elhissar betydelse. Se foton hos SvD och GP.

Mediarapporteringen från kvinnans tillfrisknande efter olyckan 9 december visar återigen hur vi förbiser både att olyckor har flera orsaker och att det ofta räcker med en åtgärd för att eliminera eller minska personskaderisken.
Fortsätt läsa “Elfönsterhissar livsfara?”

Kina före Sverige i myndighetsansvar för systemfel?

När en trafikolycka har inträffat är det mänskligt att skylla den på någon av de inblandade trafikanterna. Men professionella myndigheter borde se längre och söka systemfel som kan elimineras.

Ett svenskt exempel rapporterar GP:s Lars Andersson om i dag. Artikeln avslutas med ett  uttalande från polisens presstalesman:

Tappade container på E6:an

“Först tappade lastbilen en container mitt på motorvägen. Sedan började den plötsligt backa för att plocka upp containern.”

Polisen ska nu utreda om det kan röra sig om vårdslöshet i trafik, eller om det hela berodde på ett fel som inte lastbilens förare kan anses skyldig till.

Liksom efter många andra trafikolyckor tycks det här som om polisen och berörda myndigheter saknar rutiner för att ta vara på möjligheter till säkerhetsförbättringar, som tillbudet med containern aktualiserar.

Oavsett om lastbilsföraren anses “skyldig” eller ej, så borde man kanske fundera över hur annalkande förare snabbt kan varnas för akuta faror på en motorväg. Att en container sitter lös borde också kunna upptäckas innan den hamnar mitt i trafiken.

Fler exempel och utförligare förklaringar finns i Bildrullens tidigare artiklar med etiketten myndighetsmiss.

Döm om min förvåning när jag senare samma dag såg hur ansvaret för en kinesisk tågolycka lades på 54 myndighetspersoner, inte på någon lokförare eller direkt inblandad trafikledare:

Degradering för dödsolycka i Kina (DN, GP, SvD)

 

Olycksorsaker alltid flera – Elfönsterhissar en?

Tillståndet är nu kritiskt för kvinnan som blev kvar i sin bil när den vattenfylldes. Det rapporterar media och låter oss ana ännu ett kusligt exempel på att olyckor har flera orsaker.

Stormen (1) medförde bland mycket annat att vägar översvämmades (2) i Göteborg.

Kanske bidrog stormkaosets otydliga avstängning (3) till att:

Kvinna körde ner i översvämmad viadukt
(GP 01:18 & 00:49, DN, SvD 10dec)

Hade hennes bil enbart elektriska fönsterhissar (4)?

I så fall borde förarutbildningen (5) ha klargjort att fönstren måste öppnas direkt (5a) innan elsystemet vattendränks.
Det krävs nämligen övermänskliga krafter för att öppna en bildörr, så länge som vattennivån är högre utanför än innanför.

Om man inte snabbt hinner ta sig ut genom sidofönstret, måste man vänta tills kupén är vattenfylld (5b), så att nivån är lika hög på båda sidor om dörren. Då är det möjligt att öppna den.

Förståelsen och beteendet måste vara väl inlärt med påminnelser i kampanjer (6) för att en drunknande ska komma på att försöka igen, trots tidigare misslyckanden när vattnet strömmade in i kupén från olika håll.

Mediarapporteringen klargör inte om alla de här orsakerna fanns med i bilden för den bilist, som nu råkade illa ut:

Kritiskt för kvinnan – hittades först vid bärgningen
(GP, DN, SVT 12dec)

… men det hade kanske räckt att åtgärda en av dem för att förhindra de svåra personskadorna.

Nödhammare (tillägg 2013-01-10)

Nödhammare med bälteskniv
Nödhammare + bälteskniv. Länk 130110 till Biltema i kommentar nr.1 Tack Bo 🙂

En sjunde möjlighet att minska risken för personskador påpekades i en kommentar av Bo, som också länkar till Biltemas katalogsida med bilden ovan av en nödhammare.

Se också inläggen från (min FB-vän och styrelsekollega i VETA) Johan Granlund – på Facebook och på Hakkapedia.

Halkolyckornas fysik också glömd?

På blankis ändras bilars köregenskaper dramatiskt. Stora skillnader mellan olika fordon omöjliggör normal trafik.
Såväl seriekrockar som mötes- och singelolyckor blir då en naturlig följd av den drastiska förändringen från förhållandena på barmark.

Söndagens krasch i Japan med åtta Ferrari visar att bilvraken har hamnat på insidan av motorvägskurvan. Då är det knappast för hög fart som har triggat förloppet. Inte heller måndagens alla halkolyckor i södra Sverige har en så enkel förklaring.

Fortsätt läsa “Halkolyckornas fysik också glömd?”