Där får systemfelen vara ifred

Människor måste förenkla beslutsfattandet för att överleva och utvecklas.  Vi behöver snabbt hitta enkla orsaker för att kunna agera mot sjukdomar, olyckor och annat elände.

Men det bidrar också till att befästa fördomar med inkvisitionsdomstolar, häxprocesser och mobbning eller rättsövergrepp mot enskilda, som skuldbeläggs med tidens schabloner.

Renault påkörd i sidan av berusad Opelförare. Åtalet lades ned mot Opelföraren för dödsolyckan.
Föraren till denna Renault överlevde med svåra skador, men fick skulden för att ha brutit mot väjningsplikten i en korsning och mobbades socialt för att hans vän i baksätet dog, när en berusad Opelförare körde in i sidan med cirka hundra km/h - enligt mina beräkningar* med impulslagen. Domstolen trodde dock på en fordonsdynamiskt outbildad konsults försäkran att Opelns fart inte var mycket över högsta tillåtna 50km/h. Opelföraren frikändes i tingsrätten och åklagaren vägrade överklaga. Renaultföraren väckte därför enskilt åtal, som ogillades av hovrätten - till stora kostnader för Renaultföraren. Hovrätten reagerade inte ens på att korsningen hade byggts om till rondell efter olyckan. Skymd sikt gjorde att man inte hann över korsningen, om fordon kom med hög fart på huvudleden. Detta systemproblem åtgärdades alltså trots att det hade avfärdats av rättsväsendet - med stöd av en statstjänsteman, som var partssakkunnig för åklagarsidan i både tingsrätt och hovrätt.

Läs merDär får systemfelen vara ifred

Livsfara ignorerad i statlig kontroll

Brister i kontrollen av bomber och planerat våld mot resenärer får stor medial uppmärksamhet. Men oavsiktliga fel som tagit många trafikanters liv tycks vi ta lätt på. 

Medan fordonsindustrin tar fram allt mer avancerade säkerhetsfunktioner i bromssystemen,  mäter man inte ens fördelningen av bromskrafter mellan fram- och bakhjul i den periodiska kontrollbesiktningen.

Sladdande och 'plogande' bil efter bromsning
Om bakhjulen bromsas för hårt och låser före framhjulen sladdar bilen och girar av sig själv. Omslagsbild till rapport* av Lennart Strandberg (1996). Olycksrisker och bromskraftfördelning i personbilar. VTI Meddelande nr.768.

Läs merLivsfara ignorerad i statlig kontroll

Stockholmsfientlig trafikpolitik glöms för PR-kupp och lyxresa

Politiska beslut om lokala dubbdäcksförbud ökar risken för personskador och stora ekonomiska förluster. De förmenta förbättringarna av luftkvalitén saknar vetenskapligt samförstånd. Trots att säkerhets- och hälsoproblemen här har nationalekonomiska dimensioner, ignoreras de både av massmedia och av det ansvariga borgarrådet i Stockholm, Ulla Hamilton. I stället har stort utrymme ägnats åt ekonomiska detaljer på personnivå … Läs mer Stockholmsfientlig trafikpolitik glöms för PR-kupp och lyxresa

Politikerresa överskuggar livsfarliga trafikbeslut – krockvideo

Politiska beslut om lokala dubbdäcksförbud ökar risken för personskador och stora ekonomiska förluster. De förmenta förbättringarna av luftkvalitén saknar vetenskapligt samförstånd. Men i media överskuggas den kvalificerade kritiken mot dubbförbuden av kameral indignation för personliga resekostnader. Stockholms trafikborgarråd, Ulla Hamilton, har klarat sig väl från massmedial kritik mot sina lekmannamässiga motiv för dubbdäcksförbuden. De fakta … Läs mer Politikerresa överskuggar livsfarliga trafikbeslut – krockvideo