Sympatiska reaktioner i rättegång om dödsolycka

I går deltog jag via videolänk när Östersunds tingsrätt prövade åtalet för dödsolyckan förra våren. Öppna men dämpade och respektfulla uttalanden präglade rättegången, som hjälpte mig se nya möjligheter bortom tragiken. Mitt minne av stämningen vid gårdagens huvudförhandling återspeglas i åklagarens och försvarsadvokatens nyanserade kommentarer i videointervjuerna nedan. Två unga kvinnor dödades i olyckan en … Läs mer

Tänkandets hantverk uppvisat vid Linköpings universitet

Vid högskolan behöver vi lära oss att hantera komplexitet, se sammanhang och bygga nytt. Detta tänkandets hantverk beskrivs i dag på DN Debatt. Ett lysande exempel upplevde jag i måndags under en disputation vid Linköpings universitet.

“Tänkandet och tanken, inte kunskapen i sig, är själva tillväxtmotorn.” Så presenteras Mats Lindgrens artikel på DN Debatt i dag. Där uppmanas vi att ‘friskt blanda det analytiska med det kreativa och gestaltande’.

Denna blandning tyckte jag mig ha smakat på vid Linköpings universitet för fyra dagar sedan. Då försvarade Joakim Ekberg sin doktorsavhandling, “Online health promoting communities – Design, implementation and formative evaluation of an intervention”.
Föreställningen inleddes pedagogiskt av Joakims handledare, Toomas Timpka, och lotsades suveränt av av opponenten, Sven Bremberg.

Huvudhandledaren, professor Toomas Timpka kollar en bild som snart ska förklaras av respondenten, Joakim Ekberg, efter upplysande frågor av opponenten, docent Sven Bremberg. Betygsnämnden till höger.

Läs mer