Bilteknik och haveridynamik – Föredrag om olyckor i rättsfall

Olyckor är oavsiktliga med många orsaker. Ändå ‘förklaras’ trafikolyckor ofta med att en inblandad person har överträtt någon trafikregel, exempelvis fartgränsen. Därigenom förblir vi omedvetna om fordons- och haveridynamikens komplexitet. Föredrag i Linköping (Mjärdevi Science Park – creActive) onsdag 2 april 2014  Kunskapen är förstås begränsad även bland anställda experter hos ansvariga myndigheter. Men om … Fortsätt läsa “Bilteknik och haveridynamik – Föredrag om olyckor i rättsfall”

Kollektivt ansvar för systemfel – dilemma för haverikommission

Handikappande massvaccinationer, fartygs-, flyg- och trafikolyckor: inga sådana skador är avsiktliga och alla vill undvika upprepningar. Ändå fokuserar ofta haveriutredningar på vem som är skyldig. 

TV: Glömd naturlag bakom flera haverier

Grundstötningen med den italienska lyxkryssaren kan ha utlösts av ett fenomen, som tidigare haveriutredningar varnat för. Åtminstone förvärrades skadorna på Costa Concordia av de sugkrafter som uppstår vid hög fart nära grund. På Nature And News video ovan beskrivs sista resan för Costa Concordia. 58 sekunder in på videon visas skadan på skrovets sida. Klippblocket … Fortsätt läsa “TV: Glömd naturlag bakom flera haverier”

Julvideo 8: Haveridynamik i biltävlingar

Flera av krascherna som visas här illustrerar också att det inte räcker med hög fart för att tappa kontrollen. Många medtävlare kör ju lika fort utan att kvadda. Olyckor har alltid flera orsaker. I samverkan kan några av dem dra igång ett kraschförlopp även i måttliga farter under gällande hastighetsgräns. Sökord Fordonsfysik på Bildrullen ger … Fortsätt läsa “Julvideo 8: Haveridynamik i biltävlingar”

Haverideckare tipsar polis och bilister om seriekrockar

Polisen ska utreda morgonens seriekrock på E6 vid Kungälv. Man misstänker fortkörning enligt GP. Men polisen behöver bättre insikter i haveridynamikens komplexitet för att undvika rättsövergrepp – eller dess motsats. Mina erfarenheter från 40 års haveriutredningar tyder på att polisen behöver vetenskapligt och pedagogiskt stöd för att inse komplexiteten bakom trafikskadors dynamik. Värst för alla … Fortsätt läsa “Haverideckare tipsar polis och bilister om seriekrockar”