Så överdrivs olycksbilars fart med dator

Dyra skador och personligt ogillande mot olycksförare kan trigga försäkringsutredningar och tvister, som få privatpersoner vågar ta till domstol. En skiftarbetande bilägare dömdes att betala både restskulden och försäkringsutredningen, som ignorerade både fakta och naturlagar. 

Två foton på barkskadat träd och motsvarande intryckning på den kraschade Ferrarin. Urklipp från utlåtande av Lennart Strandberg för försäkringstvist.
Barkskadan på trädet upptäcktes i ett sent skede, men gav upphov till flera fynd och förklarade frontskadan på Ferrarin. Rekonstruktionen visade därefter på betydligt lägre avåkningsfart än vad som hävdas i försäkringskonsultens utredningsrapport. Bilden är ett urklipp från mitt utlåtande för tvistemålet.

[Denna artikel publicerades den 22 december i Hjulkalendern 2014]

Hjulkalendern 19, 20 och 21 handlade om efterspelet till singelolyckan med en Ferrari, som åkte av vägen på insidan av en kurva, voltade och började brinna. Både föraren och passageraren tog sig nästan oskadda 🙂 ur bilen tack vare att de hade öppnat sidorutorna, innan bilen fick sladd och hamnade på taket med dörrarna blockerade.

Händelsesekvens för bakvagnssladd och avåkning mot träd med Ferrari. Bilden är klippt ur ett utlåtande av Lennart Strandberg.
Rekonstruktion av bakvagnssladd och avåkning mot träd med Ferrari, vars vänstra bakhjul hade en slipskada och vägbanksgrus, som torde härröra från islag mot asfaltkanten i position B5. Bilden är klippt ur ett utlåtande för tvistemålet av Lennart Strandberg.

Föraren hade köpt bilen begagnad en månad tidigare. Köpeskillingen var över 800 tusen kronor och affären finansierades delvis av lån med krav på helförsäkring. Försäkringen beviljades av regionens försäkringsbolag för en premie som hade betalats av ägaren enligt avtal.

I brottmålet friades föraren av tingsrätten, som ogillade åtalet för vårdslöshet i trafik.
X var allså rätt svar på frågan i lucka 19

Därefter hävdade ändå försäkringsbolaget att föraren varit grovt vårdslös med hög fart och vägrade betala för den totalförstörda bilen.

I en konsultrapport som bolaget beställt hävdas att “Ferrarien hade minimum 148 km/h da situasjonen uppstod” och att den “hadde minimum 135 km/h da den forlot vägen”.

Konsulten kom fram till dessa (anmärkningsvärt exakta) fartuppgifter med hjälp av ett kommersiellt simuleringsprogram, PC-Crash, som många kraschinblandade fordonsförare har fått emot sig genom försäkringstvister och brottmål i domstol.
Där är möjligheterna små att bedöma om användare av PC-Crash verkligen har adekvat kompetens i fordonsteknik, mätteknik, fysik och haveridynamik.

Av stor betydelse för utfallet i målet är parternas skicklighet inom juridik, processföring och retorik. En processtränad användare av PC-Crash kan därför få domstolen att anamma naturvetenskapligt ohållbara datoranimeringar och ogiltiga resultat, trots att data och simuleringsmodeller är tillrättalagda för den ena partens syften. Det torde vara praktiskt ogörligt för domstolen att sakligt pröva hållbarhet, tillförlitlighet och relevans hos den förment sakkunniges gissningar och hos programmets schablonvärden.

Genom att manipulera olika parametrar kan användaren av programmet PC-Crash – utan att behöva ta hänsyn till de matematiska, fordonstekniska och haveridynamiska processerna – påverka resultaten i den riktning, som uppdragsgivaren önskar.

Fartskattningar kan avgöras av vilka värden som väljs för följande parametrar:

 • friktionskoefficienter mellan fordon och underlag
 • däckkarakteristika för varje hjul
 • energiomsättning i kollisionerna
 • bromskraftfördelning
 • låsningsfria ABS-bromsar
 • antisladdsystem och dess inställning
 • antispinnsystem (utan gir och rattsensorer som antisladd)
 • massor (vikter) och masscentrums koordinater i fordonet
 • lutningar och ojämnheter hos underlaget
 • förarbeteende med ratt, pedaler och växelväljare
 • förarmodellens typ och konstanter
 • kantighet hos kurvan som förarmodellen ska styra fordonet efter
 • spårens ursprung (vilket/vilka hjul har avsatt spåren)

Den sista punkten illustreras av försäkringskonsultens rapport om Ferrarikraschen. Där finns foton på däckspår i asfalten som påstås stämma överens hjul för hjul med grafiska bilder från ett simuleringsprogram, PC-Crash: “bilens beräknade spor stemmer godt överens med de innmätade sporene”.

Men försäkringskonsultens datorgrafik motsäger sig själv. Illustration 10 och Illustration 11 kopplar samma spår till olika hjul. Inte någon av graferna ger en spårbild som gör att fronten kan stöta emot trädet T i fotot och enligt grafen härintill från min rekonstruktion.

Genom att redovisa animeringar av ett sladdförlopp där däckspår avsätts likadant som har observerats i verkligheten – men från andra hjul – kan farten manipuleras indirekt (och kanske omedvetet) utan att den genomsnittlige åskådaren upptäcker hur det har gått till.

När det gäller Ferrarikraschen har försäkringskonsulten vägrat att omtolka spåren (med hänsyn till mina rapporterade fynd på vänster bakhjul) och förnekat en tidig kollision med trädet T. I sitt genmäle på min rapport höll han därigenom fast vid sina märkliga antaganden och ingångsvärden till simuleringarna med PC-Crash:

Exempelvis har försäkringskonsulten kompenserat sin kortare uppbromsningssträcka i diket genom att i den redovisade PC-Crashsimuleringen mata in friktionskoefficienter (“my=1.40” och “my=3,00” i Illustration 10) som är 5 à 10 gånger större än vedertaget för det våta gräs, som Ferrarins hjul och bottenplatta gled på.

Med mer realistiska friktionsvärden i simuleringen med PC-Crash skulle den förment höga avåkningsfarten inte ha bromsats ned till noll förrän långt bortom den plats där bilen faktiskt stannade. Dessutom finns en bildserie i försäkringskonsultens rapport med bilrörelser i diket, som inte återspeglas varken i bilens skador eller av fynd i dikesterrängen.

Ett av flera liknande fall illustreras med de inramade texttilläggen i fotot nedan från polisens och Vägverkets olycksutredning. En Saab hade sladdat av vägen på insidan av en kurva.  Här har åklagarens konsult med PC-Crash simulerat ett sladdförlopp som avviker från både polisens och Vägverkets spårtolkning.

Figur 1 i StOP Yttrande 070326 av Lennart Strandberg. Textruta döljer namnet på åkl
Liknande sladdspår från en olycka med tragiska konsekvenser. När jag kopplades in för tolkning var spåren borta och åklagarens sakkunnige (namn dolt) hade förväxlat sladdspårens ursprung. Utan att redovisa den orealistiskt rattryckande förarmodellen i sitt simuleringsprogram (PC-Crash), drog åklagarkonsulten slutsatsen att för hög fart* var olycksorsak. Bilen sladdade av på *insidan av en kurva och spårfotona tyder på att lufttrycket var för lågt i höger bakdäck. Bilden är Fig.1 i mitt yttrande inför hovrättsförhandlingen.

____________
[Denna artikel publicerades som lucka 22 i Hjulkalendern 2014]
Klicka här
för att öppna alla luckor
i 2014 års adventskalender på bildrullen.se

Dina insikter och konstruktiva förslag:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.