Bilens halkmätare varnar flera

Halkmätare i bilar som även kan varna andra utvecklas nu i Finland. Där realiseras de funktioner, som vi förgäves sökte forskningsanslag till vid Linköpings universitet för ett decennium sedan.                [Först publicerad 2013-02-04]

Tillsammans med Waze eller andra sociala navigationsnätverk kan ett nytt bilburet halkvarningssystem från VTT åstadkomma det som vi siktade på i ett forskningsprogram vid Linköpings universitet, LiU, under 2000-talets inledning:

Omslag till program för workshop vid LiU med representanter för forskning och utveckling i svensk fordons- och telekomindustri
Omslag till program för workshop vid LiU med representanter för forskning och utveckling i svensk fordons- och telekomindustri

Där fanns också en social halkvarningsfunktion, som byggde på signaler från bilens hjulhastighetssensorer för ABS-bromsarna. Professor Fredrik Gustafsson hade jobbat med idén sedan tidigt 1990-tal, då ABS-tekniken började slå igenom på bilmarknaden.

Powerpointbild från presentationer i USA av svenskt bilsäkerhetsutveckling.
Presentationsbild vid en veckas Roadshow för USA:s bilindustri arrangerad 2005 av Invest in Sweden Agency. Syftet var att locka investerare till stöd för utvecklingen av svensk bil- och telekomindustri.

Bilindustrin, telekomföretag och flera av mina kolleger vid LiU:s institutioner medverkade i planeringen av programmet, som var en del av det nationella initiativet IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems) från Invest in Sweden Agency, ISA.

För ISA och IVSS deltog jag i en roadshow i USA:s bildistrikt. I en sex man stark delegation från Sverige mötte vi utvecklingspersonal bland annat hos ägarna till Saab (GM) och Volvo personvagnar (Ford). Bilden ovan är från min presentation där.

Det skulle inte förvåna mig om Fredrik Gustafsson ligger bakom den avancerade tekniken som skisseras i World Highways artikel. Det vore konstigt annars, med tanke på Fredriks kompetenta pionjärinsats och förmåga att kommersialisera sin forskning. Kanske härstammar också en del av finansieringen från IVSS-budgeten.

För mina projektförslag till IVSS var förutsättningarna inte lika goda. Till hämskorna hörde min korta personliga meritering vid universitetet och samverkansupplägg med splittrad teamkompetens.

Mina IVSS-ansökningar avsåg medel för forskarteam från flera institutioner. Men ingen beviljades av Vägverket, som fått i uppdrag att fördela statens andel av finansieringen.
Det följande kanske låter som min variant av “Surt sa räven” 😉
Men avslagen kan ha fått näring av min tidigare offentliga kritik mot Vägverkets (brist på) olyckspreventiva åtgärder. Antydningar från personer i mitt nätverk har bekräftat att kritiken (t.ex. på DN Debatt 1995 och 1996) uppfattades personligt av enskilda tjänstemän med inflytande på anslagsfördelningen till IVSS-ansökningar.

Bilindustrins intresse för IVSS svalnade, när Vägverket tog över från Programrådet för Fordonsforskning, PFF, och fördröjde processen.

Därför avrundar jag med en liten varning för annat än hala vägar.
Den avser ett systemproblem – med alltför långvariga maktinnehav – och ska inte uppfattas personligt. Så har dock skett tidigare. Kritiken har då bemötts med tystnad i stället för med konstruktiv maktdelning, kompetensutveckling och delegering.

Vägverkets krumbukter i IVSS-programmet medförde fördröjningar, som i någon mån kan ha bidragit till att Ford och GM tappade intresset för att utveckla sina svenska premiummärken. Åtminstone i mina ögon tydde dessa statstjänstemäns agerande på ett ointresse för teknikvetenskap och på en omedveten okunnighet om praktisk trafikantsäkerhet, som Sveriges bil- och telekomindustri var världsbäst på.

Eftersom samma personer sitter kvar i trafiksäkerhetsledningen, nu vid Trafikverket, anar jag samma mönster i mörkandet av andra forskningsresultat:
Forskning mörkad om bilförares SMS och om masskrockars orsak
(31 januari, Nr.31 av mina artiklar som publicerats av Newsmill)

1 tanke på “Bilens halkmätare varnar flera”

Dina insikter och konstruktiva förslag:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.